Vem dokumenterar? - Barnen!

DSpace Repository

Vem dokumenterar? - Barnen!

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem dokumenterar? - Barnen!
Author Vintvall, Süzanna
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med genomförda studie är att undersöka om barn kan få ökat inflytande i förskolan genom att med hjälp av kamera själva dokumentera sin verksamhet. Dokumentation i förskolan utförs oftast av vuxna, men i studien vänds detta på genom att låta barnen dokumentera. Utgångsdiskurs och perspektiv är kompetensdiskursen och barns perspektiv. I förskolans nyligen reviderade läroplan framgår det att förskolan är skyldig att dokumentera verksamheten och följa upp dokumentationen, samt att barn i förskolan har rätt till inflytande över verksamheten. Den genomförda studien använder kvalitativ metod för att kunna uppmärksamma det unika och avvikande i barnens fotografier, och för att kunna förstå hur barnen upplever sin vardag på förskolan. Resultaten visar att barnen i nuläget inte har stort inflytande på verksamheten, men de äger en vilja att utöva mer inflytande. Att låta barn fotografera verksamheten ökar deras inflytande under förutsättning att pedagoger använder fotografierna som underlag i sin planering.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject barns
perspektiv
dokumentation
inflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/12707 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics