Elevers tankar om framtiden ur ett miljöperspektiv

DSpace Repository

Elevers tankar om framtiden ur ett miljöperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers tankar om framtiden ur ett miljöperspektiv
Author Matsdotter, Johanna ; Swartling, Anette
Date 2011
Swedish abstract
Undersökningen är utförd med hjälp av kvalitativa forskningsstrategier, där två metoder valts ut för att användas som komplement till varandra. En del genomförde eleverna individuellt genom att rita vars en teckning och den andra delen var en gruppinteraktion som spelades in och transkriberades. Syftet var att ta reda på vilka tankar elever mellan nio och elva år har om framtiden om 25 år, med fokus på miljö, samt att undersöka hur de pratar om detta. Vidare har vi tittat på handlingskompetensens betydelse i utbildning för hållbar utveckling och hur handlingskompetens kan uppnås. Undersökningen gjordes i tre klasser på två olika skolor och resultatet visar att drygt en femtedel av de elever som deltog på något sätt tog upp miljön när de redogjorde för sina tankar om framtiden om 25 år. Det visar vidare att eleverna uppnått ett visst mått av handlingskompetensens, men att samtliga har en bit kvar innan de kan sägas vara handlingskompetenta.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject barns teckningar
fokusgrupper
handlingskompetens
hållbar utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/12710 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics