Nyckelord i sökmotoroptimering – från framtagning till implementation

DSpace Repository

Nyckelord i sökmotoroptimering – från framtagning till implementation

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Carlén, Carina
dc.contributor.author Olaisson, Lina
dc.date.accessioned 2011-12-06T09:53:43Z
dc.date.available 2011-12-06T09:53:43Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 50 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12731
dc.description Nyckelord används på ett flertal sätt för att nå högre rankning i sökmotorresultaten på webben och många författare inom ämnet beskriver hur viktigt det är att använda rätt nyckelord när man sökop-timerar sin webbplats. I litteraturen om sökmotoroptimering beskrivs och kategoriseras nyckelord på ett flertal sätt. Teori-delen i denna uppsats är tänkt att vara en samlingsplats för information om nyckelord. Detta för att skapa en samlad helhetsbild av nyckelordsprocessen och beskriva de olika kategorierna av nyckelord så att detta finns dokumenterat på ett och samma ställe. I den andra delen av uppsatsen beskrivs en empirisk studie som gjorts för att få reda på om andra manuella metoder än den traditionella brainstormingen kan användas för att ta fram passande nyck-elord till en webbsida. De testade metoderna är slumpordsassociation, negativ idégenerering och 6-3-5. Även brainstorming testades för att jämföras med de andra tre metoderna. Våra resultat visar att negativ idégenerering verkar mindre lämplig för nyckelordsframtagning och att slumpordsassocia-tion och 6-3-5 är likvärdiga brainstorming och kan användas som framtagningsmetoder. en_US
dc.description.abstract Keywords are used in different ways to achieve higher rankings in search engine results on the web and many authors in the field describe how important it is to use the right keywords when search optimizing a website. In the literature on search engine optimization, keywords are described and categorised in a number of ways. The literature study in this paper serves as a collection of information about keywords for web pages to gather the different categories and describe the keyword process so that this is docu-mented in one place. The second part of this paper describes an empirical study made to find out if other manual methods than the traditional brainstorming can be used to provide suitable keywords to a web page. The stu-died methods are random word association, negative idea generation and 6-3-5. Brainstorming was also tested so that it could be compared with the other three methods. Our results show that nega-tive idea generation seems less suitable for keyword generation and random word association and 6-3-5 are equivalent to brainstorming and can be used as generating methods. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject Search engine optimization en_US
dc.subject Keyword implementation en_US
dc.subject Keywords en_US
dc.subject Keyword process en_US
dc.subject Workshop methods en_US
dc.title Nyckelord i sökmotoroptimering – från framtagning till implementation en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics