"Jag skulle snarare säga hur vi organiserar svenska"

DSpace Repository

"Jag skulle snarare säga hur vi organiserar svenska"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag skulle snarare säga hur vi organiserar svenska"
Author Nygren, Frida ; Pålsson, Monica
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning var att undersöka hur andraspråksundervisningen kan organiseras och vilka hinder respektive möjligheter vald organisation kan få för eleverna. Vi har genom kvalitativa intervjuer med två rektorer på olika skolor försökt synliggöra hur andraspråksundervisning kan organiseras och vilka tankar som ligger till grund för dessa val. Det resultatet visade är att när antalet andraspråkselever på en skola uppgår till nästan 100 % blir det svårt att bortse från ett andraspråksperspektiv i verksamheten. I vår undersökning framkommer en medvetenhet hos våra informanter om både vad det innebär och om vad som krävs för att lära sig ett andraspråk. Däremot är det inte alltid så att det som krävs går att förverkliga inom ramen för skolans resurser och då blir skolans tuffa uppgift att organisera sig efter de möjligheter som finns. Det dagliga arbetet med andraspråkselever handlar dock snarare om ett förhållningssätt utifrån ett andraspråksperspektiv än ett särskilt sätt att organisera undervisning. I undersökningen framkommer även det faktum att det inte krävs någon behörighet i svenska som andraspråk för att undervisa elever med annat modersmål än svenska och vilka konsekvenser det kan ge ämnet i framtiden. Slutligen belyser vi också de konsekvenser en vald organisation kan ge i förhållande till elevernas skolframgång.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject andraspråkselev
andraspråksundervisning
kursplaner
lärarbehörighet
organisation
Handle http://hdl.handle.net/2043/12739 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics