Samlingar i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samlingar i förskolan
Author Ekblad, Lovisa
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att ta reda på hur pedagoger tänker kring fenomenet samling. Jag ville också ta reda på hur musik skulle kunna användas i samlingar. För att ta reda på detta delades enkäter ut till olika förskolor i Malmö. Observationer genomfördes för att få exempel på hur musik kunde användas i en samling. Stor del av litteraturen har kretsat kring barns intresse, erfarenheter och aktiva barn kopplat till samlingar. Lev Vygotskij och John Deweys teorier kring barns utveckling har haft stor betydelse för den teoretiska tolkningen. Resultatet av enkäterna visar att pedagoger använder sig av samlingar trots att de är skeptiska. De anser också att anledningen till att samlingen används så pass flitigt i förskolan är för att det blivit en tradition. Observationerna har visat hur barnens språk kan utvecklas med hjälp av musik och hur ritualer spelar en stor roll. Mina slutsatser är att pedagoger inte tänker på syftet med en samling och att musik skapar glada barn.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskola
Musiksamling
Samling
Handle http://hdl.handle.net/2043/12740 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics