"Jag önskar att de såg på mig som viktig också"- en studie om samverkan mellan förskola och invandrade fäder

DSpace Repository

"Jag önskar att de såg på mig som viktig också"- en studie om samverkan mellan förskola och invandrade fäder

Details

Files for download
Icon
Examensarbete om ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag önskar att de såg på mig som viktig också"- en studie om samverkan mellan förskola och invandrade fäder
Author Kratzer, Johanna
Date 2011
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka vilka förhållningssätt pedagogerna i förskolan har gentemot invandrade fäder samt vilka erfarenheter invandrade fäder har av mötet med förskolan. Examensarbetet är grundat på kvalitativa metoder. Empirin består av semistrukturerade intervjuer med invandrade fäder samt fokusgrupper med pedagoger. I litteraturgenomgången presenteras systemteori som ger redskap i förståelsen för samspelsmönster med andra människor, Läroplanen för förskolan samt litteratur om samverkan, förhållningssätt och faderskap. I empirin framkommer att det finns en komplexitet i att få till en god och produktiv samverkan mellan pedagog och invandrad far. Detta trots att de informanter som intervjuats, både fäder och pedagoger, efterfrågar en bättre samverkan. Under analysen av mitt material har det framkommit att pedagogerna i båda arbetslagen generellt sett tycks ha två olika förhållningssätt till svårigheterna. Ena arbetslaget tror problemet ligger hos fäderna och det andra ser mer till pedagogerna själva och deras arbetsmetoder. En slutsats är att pedagogernas förhållningssätt påverkar kvalitén i samverkan med de invandrade fäderna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject förskola, inavandrade fäder, pedagoger, samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/12750 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics