Hur ser eleverna på barn och fritidsprogrammet på lärarens roll

DSpace Repository

Hur ser eleverna på barn och fritidsprogrammet på lärarens roll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur ser eleverna på barn och fritidsprogrammet på lärarens roll
Author Krasniqi, Shendije ; Lindkvist, Louise
Date 2011
Swedish abstract
Abstract Syftet med vår undersökning har varit att få fördjupade kunskaper om hur elever på Barn och Fritidsprogrammet på gymnasiet i årskurs tre ser på lärarrollen. Resultatet har vi fått fram genom kvalitativa intervjuer vilket ligger till grund i vår analys om hur en lärare bör vara. För att få en förståelse av de svar vi fick i undersökningen har vi valt att använda oss av relevant litteratur för området. Resultatet vi fick fram visar att lärarens ledarskap, relation mellan lärare och elever samt inflytande är viktiga aspekter då eleverna diskuterar dagens lärarroll. Undersökningen visar att en lärarens förhållningssätt är av större betydelse för eleverna än lärarens ämneskunskaper. Många människor har erfarenheter av bra och mindre bra lärare från sin egen skoltid. Vad det är som avgör om en lärare lyckas med sitt uppdrag eller inte, finns det delade åsikter om.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject inflytande
ledarskap
relationer
ämneskunskaper
Handle http://hdl.handle.net/2043/12782 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics