Svenska - ett språk att växa i

DSpace Repository

Svenska - ett språk att växa i

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Book, editor
Title Svenska - ett språk att växa i
Editor Hessel, Agnéta ; Fajerson, Susanne
Date 2004
Swedish abstract
Baksidestext: Finns det andra faktorer än de sociala som har betydelse för flerspråkiga elevers skolframgång som vi i skolan bör känna till? Är betygskriterierna för betyget godkänd i svenska som andraspråk anpassat till de flerspråkiga elevernas förutsättningar till ett gott språkbruk? Vilken betydelse har modersmålet för identitetsskapande? Hur kan skolan samverka mer med föräldrar till flerspråkiga elever? Sedan 1997 har Malmö stad gett Lärarutbildning i Malmö uppdraget att anordna fortbildningskurser i svenska som andraspråk för verksamma lärare i staden. I kurserna har deltagarna gjort fördjupningsarbeten som varit förankrade i den egna skolvardagen. Arbeten som tar upp en rad frågor om flerspråkighet i förhållande till identitet, samverkan mellan skolan och hemmet, betyg, tematisk undervisning, validering m.m. Rapporten kan användas som underlag för blivande lärare, lärare, skolledare och politiker vid diskussioner kring frågor om undervisning och språkpolicy i Malmö.
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
Series/Issue Rapporter om utbildning;1/2004
ISSN 1101-7643
Language swe (iso)
Subject Språkundervisning
Svenska som andraspråk
50301
Note Report, editor
Handle http://hdl.handle.net/2043/1280 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics