Mångkulturalism och mänskliga rättigheter

DSpace Repository

Mångkulturalism och mänskliga rättigheter

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Mångkulturalism och mänskliga rättigheter
Author Halldenius, Lena
Editor Andersson, Dan-Erik ; Modée, Johan
Date 2011
English abstract
Multiculturalism is an elusive term that serves as a label for a very diverse set of views. This chapter tries to bring the discussion of multiculturalism into some order through a critical inventory of the uses to which it is put, particularly in relation to human rights. Most advocates agree that basic democratic rights and freedoms may not be sacrificed for the sake of religious and cultural traditions, but what does that mean and where to draw the line?
Swedish abstract
Mångkulturalism är en svårgripbar term som figurerar som etikett på idéer som sinsemellan kan vara ganska olika. Jag ska försöka bringa lite ordning i diskussionen om mångkulturalism, specifikt i relation till mänskliga rättigheter, genom att göra en – alls inte uttömmande – inventering av hur begreppet mångkulturalism används i debatten, framför allt inom politisk teori. Personer som alla försvarar ett mångkulturellt perspektiv kan ha vitt skilda uppfattningar om vad det innebär. Hur kan ett mångkulturellt samhälle bäst beskrivas? Vad är en kultur? Vad är det som gör kulturell pluralism viktig att värna? Vad är det som ska värnas: kulturen i sig eller de personer som identifierar sig med den? En sak som vi kommer att se är att relationen mellan mångkulturalism och mänskliga rättigheter förändras beroende på vad mångkulturalism ges för innebörd och vilken moralisk och politisk roll den sätts att spela. För någon kan värdet av kulturell tillhörighet och religiösa traditioner vara det allt överskuggande, medan individuella rättigheter ges den plats som blir över så länge de inte inkräktar på gruppens traditionella sätt att leva eller på religiösa normer. För någon annan har kulturella och religiösa traditioner värde enbart så länge de harmonierar med eller till och med stärker individuella rättigheter, såsom rätten för var och en att fritt utöva sin religion eller, för den delen, rätten att inte utöva någon religion alls. För någon är rättighetsperspektivet ett centralt medel för att värna kulturella och religiösa gruppers status medan någon annan ser det som oförenligt med genuin respekt för pluralism. De flesta debattörer är överens om att grundläggande demokratiska fri- och rättigheter inte får säljas ut till förmån för religiösa och kulturella traditioner, men vad innebär det egentligen och var går gränsen?
Publisher Liber Förlag
Host/Issue Mänskliga rättigheter och religion
ISBN 9789147094264
Pages 78 - 93
Language swe (iso)
Subject mångkulturalism
mänskliga rättigheter
religion
kultur
pluralism
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/12800 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics