Nationella minoriteter och mänskliga rättigheter -ett tematiskt utveclingsarbete med historiedidaktiken som grund

DSpace Repository

Nationella minoriteter och mänskliga rättigheter -ett tematiskt utveclingsarbete med historiedidaktiken som grund

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Nationella minoriteter och mänskliga rättigheter -ett tematiskt utveclingsarbete med historiedidaktiken som grund
Author Wiberg, Jeanette
Date 2011
English abstract
The purpose with this work of developing is to show and give proposal on how you on a thematic way can educate about the Swedish national minorities and human rights. After including previous research, history didactics and historical awareness as theories, and the new teaching program Lgr 11 I have done an education plan witch concerns pupils in secondary school in the three subject’s history, Swedish and civics The plan span five weeks and has various elements like theoretical lectures, pictures, movies, drama, creativity and writing exercises. This is to fulfill the different needs among the pupils. The developing work rests on the following two issues: Witch aspects are important in a thematic work in school about human rights and the national minorities in the light of the objective in the teaching program Lgr 11, and why? How can a work like this, on a didactical way, get the pupils aware of the subject history?
Swedish abstract
Syftet med detta utvecklingsarbete är att visa och ge förslag på hur man på ett tematiskt sätt kan undervisa om de svenska nationella minoriteterna och mänskliga rättigheter. Med hjälp av tidigare forskning, historiedidaktik och historiekultur som teorier, och den nya läroplanen Lgr 11 har jag arbetat fram en undervisningsplanering för grundskolans senare år i ämnena historia, svenska och samhällskunskap. Planeringen sträcker sig över fem veckor och har varierande moment såsom teoretiska föreläsningar, bilder, film, drama, skapande och skrivövningar, för att tillgodose elevers olika lärstilar. Utvecklingsarbetet vilar på följande två frågeställningar: Vilka didaktiska aspekter är viktiga i ett tematiskt arbete om mänskliga rättigheter och de nationella minoriteterna i skolan med utgångspunkt i målen i läroplanen Lgr11, och varför? Hur kan ett sådant arbete, på ett didaktiskt sätt, få eleverna att bli medvetna om ämnet historia?
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject historiedidaktik, mänskliga rättigheter, nationella minoriteter, tematiskt arbete, utvecklingsarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/12807 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics