Skolutveckling - vad är det?: ett samarbete mellan Malmö högskola och en sydsvensk kommun

DSpace Repository

Skolutveckling - vad är det?: ett samarbete mellan Malmö högskola och en sydsvensk kommun

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Skolutveckling - vad är det?: ett samarbete mellan Malmö högskola och en sydsvensk kommun
Author Bendroth-Karlsson, Marie ; Nilsson, Jan
Date 2003
Swedish abstract
Baksidestext: Rapporten är en beskrivande berättelse av samarbetet mellan högskolan och för-, grund- och särskolan. Den beskriver de samtal och den dokumentation som förs och görs under två läsår i tre arbetslag. Rapporten väcker en rad frågor bland annat vad som gör förändring möjligt? Vilka förutsättningar behövs för att förändring ska komma till stånd? Vad behövs för typ av samarbetskultur för att pedagoger ska våga och vilja reflektera kritiskt över sin verksamhet? Vilken roll spelar vi som handledare, "critical friends"?
Publisher Malmö: Malmö högskola, Lärarutbildningen 2003
Host/Issue Rapporter om utbildning;7/2003
ISSN 1101-7643
Pages 85
Language swe (iso)
Subject Regionalt samarbete
Förskolan
Skolan
Sverige
Pedagoger
Malmö högskola
Em-c.01
Eu-c.02
Em-c.02
Handle http://hdl.handle.net/2043/1281 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics