Kultur och estetik i skolan

DSpace Repository

Kultur och estetik i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Kultur och estetik i skolan
Author Aulin-Gråhamn, Lena ; Thavenius, Jan
Date 2003
Swedish abstract
Baksidestext: ”Regeringen uppdrar åt Malmö Högskola att utarbeta olika modeller för kompetensutveckling för lärare avseende kultur och lärande i skolan.” Så löd första meningen i uppdraget från utbildningsdepartementet till Malmö högskolas lärarutbildning i december 1999. Här redovisas uppdraget och förslagen presenteras. Arbetet med kultur och estetik i skolan kan utveckla skolans kultur- och kunskapssyn, undervisningens former och innehåll och kvalificera läroprocesserna i skolans alla ämnen och kunskapsområden. Vi menar att skolan behöver vidga sina begrepp både när det gäller kunskap, kultur och estetik, hålla samman de tre begreppen och utveckla dem mot bakgrund av de kulturella förändringarna i samhället. Skolan har i informations- och mediesamhället förlorat sin gamla roll som självklar och dominerande kunskapsförmedlare. Det behövs en ny kulturpolitik och ett nytt bildningsuppdrag om skolan ska kunna spela den allt viktigare roll den har som en demokratisk offentlighet för barn och unga i ett kulturellt heterogent samhälle. Vi lyfter fram mångfald, yttrandefrihet och barns och ungas frågor och erfarenheter som utgångspunkter och drivkrafter i skolarbetet. Kultur och estetik i skolan handlar om glädjen i att vara delaktig och i att förstå. Utbildningsinsatserna rör både utbildning för arbete med kultur och estetik i skolan och insatser för att kunna utveckla ”fältet” och vi lägger bland annat ett förslag om ett nationellt forum för Kultur och estetik i skolan.
Publisher Malmö: Malmö högskola, Lärarutbildningen, 2003
Host/Issue Rapporter om utbildning;9/2003
ISSN 1101-7643
Pages 282
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1282 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics