Möten över generations- och etnicitetsgränser. Delrapport 1, Gamla och unga lär

DSpace Repository

Möten över generations- och etnicitetsgränser. Delrapport 1, Gamla och unga lär

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Möten över generations- och etnicitetsgränser. Delrapport 1, Gamla och unga lär
Author Holmberg, Lena
Date 2003
Swedish abstract
Baksidestext: "Fastän de är så gamla så är de så pigga, bra på badminton och snabba, säger barn i 10-årsåldern om en grupp pensionärer. "Dom är så kära och dom är ju så – om man ska vara riktigt ärlig – väluppfostrade", talar pensionärerna om. I denna skrift rapporteras verksamheten under det första året av det fleråriga projektet "Möten över generations- och etnicitetsgränser", som syftar till att föra samman barn med utländsk bakgrund med etniskt svenska pensionärer. Flera av barnen i studien saknade kontakt med sina egna gamla. Rapporten har fått underrubriken "Gamla och unga lär" just för att det ömsesidiga utbytet över generations- och etnicitetsgränserna så tydligt kom fram i samtal med de äldre och i barnens skriftliga berättelser. I skriften anknyts till teorier rörande olika dimensioner av integrering, lärande, relationen mellan vi och de och det genuina mötets betydelse för hur vi gör oss föreställningar om varandra.
Publisher Malmö : Malmö högskola, Lärarutbildningen, 2003
Host/Issue Rapporter om utbildning; 8/2003
ISSN 1101-7643
Pages 128 s
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1285 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics