Vad sägs om "Kultur i skolan"?

DSpace Repository

Vad sägs om "Kultur i skolan"?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Vad sägs om "Kultur i skolan"?
Author Aulin-Gråhamn, Lena ; Sjöholm, C
Date 2003
Swedish abstract
Baksidestext: ”Regeringen uppdrar åt Malmö Högskola att utarbeta olika modeller för kompetensutveckling för lärare avseende kultur och lärande i skolan.” Inför slutredovisningen av uppdraget Kultur och skola ges det ut ett antal delrapporter. I denna rapport Vad säger de vuxna om ”Kultur i skolan”? redovisas en intervjuundersökning med 22 personer som alla på ett eller annat sätt är involverade på fältet Kultur i skolan. I den första rapporten Pyttesmå ändringar - radikala scenbyten (nummer 1/2002 i serien Rapporter om utbildning) redovisades lärarutbildningens och en skolas arbete med medier. I en rapport Kultur, estetik och skola (nummer 9/2002 i samma serie) diskuterades några forskningsperspektiv på fältet och i rapporten Den goda kulturen och det fria skapandet (nummer 13/2002) diskuteras diskurser som framskymtat i tidigare undersökningar av fältet. I rapporten Skolan och den radikala estetiken (nummer 1/2003) beskrevs några olika vägar som arbetet med Kultur i skolan kan tänkas följa och några rekommendationer gavs också.
Publisher Malmö : Malmö högskola, Lärarutbildningen, 2003
Host/Issue Rapporter om utbildning; 3/2003
ISSN 1101-7643
Pages 135
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1286 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics