Fult språk och språknormer - attityder till fult språk i skolan

DSpace Repository

Fult språk och språknormer - attityder till fult språk i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fult språk och språknormer - attityder till fult språk i skolan
Author Hjertström, Adam ; Zelander, Emilie
Date 2011
Swedish abstract
Fula ord kan definieras på flera olika sätt. I vårt arbete syftar vi till svordomar, könsord och kraftuttryck. Syftet med vår studie är att undersöka hur språknormer påverkar lärare och elevers användande av fula ord i skolan. Studien är genomförd på ett antal skolor i södra Sverige. Genom enkätundersökning och intervjuer med lärare, fritidspedagoger och elever har vi fått fram ett resultat som visar hur språknormer är knutet till identitet, att normerna är svåra att förhålla sig till, samt att de normer som förekommer i skolan är gamla normer som existerat i flera generationer. Resultatet har lett oss fram till tre slutsatser: - En lärare eller elevs förhållningsätt till språknormerna är ett hjälpmedel i formandet av identiteten. - Normerna kring fula ord är starka nog att skapa eller upprätthålla ett förbud. - De normer som råder i skolan påverkar i allra högsta grad användandet av fult språk, men varken lärare eller elever tycks veta med säkerhet varför specifika normer råder och hur man ska förhålla sig till dem. De teorier vi har förankrat vår studie i rör språksociologi, språkförändring, språkliga normer och attityder, samt tabu.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject fult språk
normer
skola
språkliga attityder
tabu
språksociologi
Handle http://hdl.handle.net/2043/12862 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics