Språkutvecklingen i en förberedelseklass En kvalitativ studie om språkutvecklingen i en förberedelseklass och dess olika undervisningsmetoder

DSpace Repository

Språkutvecklingen i en förberedelseklass En kvalitativ studie om språkutvecklingen i en förberedelseklass och dess olika undervisningsmetoder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutvecklingen i en förberedelseklass En kvalitativ studie om språkutvecklingen i en förberedelseklass och dess olika undervisningsmetoder
Author Gredic, Maida ; Salman, Sara
Date 2011
Swedish abstract
Sara Salman och Maida Gredic (2011). En kvalitativ studie om språkutvecklingen i en förberedelseklass och dess olika undervisningsmetoder. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. Denna studie handlar om vilka undervisningsmetoder som är mest lämpliga för elever i en förberedelseklass för att utvecklas i det svenska språket på bästa möjliga sätt. Syftet är att lyfta fram två pedagogers sätt att arbeta med barn i en förberedelseklass. Samtidigt vill vi lyfta fram barnperspektivet. Frågeställningarna som studien lyfter är: Vilka metoder använder pedagogerna sig av för att barnen i en förberedelseklass ska utvecklas i det svenska språket och hur sker undervisningen? När vet pedagogerna att ett barn är redo för att sättas i en så kallad ordinarie klass? Vilka undervisningsmetoder anser barnen är lämpligast för deras inlärning av det svenska språket? För att besvara dessa frågeställningar har vi haft intervjuer med två olika pedagoger som arbetar i en förberedelseklass. För att lyfta fram barnperspektivet har vi valt att intervju fem utvalda elever från klassen. Studiens teoretiska grund har sin utgång i tidigare studie, föräldrars delaktighet samt studie kring lämpliga undervisningsmetoder. Syftet är att undersöka hur pedagogerna undervisar i den utvalda förberedelseklassen. Vi har genom vår studie kommit fram till att pedagogerna arbetar ur ett sociokulturellt perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Språkinlärning
förberedelseklass
undervisningsmetod
modersmål
Handle http://hdl.handle.net/2043/12869 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics