Språkutvecklingen i en förberedelseklass En kvalitativ studie om språkutvecklingen i en förberedelseklass och dess olika undervisningsmetoder

DSpace Repository

Språkutvecklingen i en förberedelseklass En kvalitativ studie om språkutvecklingen i en förberedelseklass och dess olika undervisningsmetoder

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Gredic, Maida
dc.contributor.author Salman, Sara
dc.date.accessioned 2011-12-19T09:13:48Z
dc.date.available 2011-12-19T09:13:48Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12869
dc.description Sara Salman och Maida Gredic (2011). En kvalitativ studie om språkutvecklingen i en förberedelseklass och dess olika undervisningsmetoder. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. Denna studie handlar om vilka undervisningsmetoder som är mest lämpliga för elever i en förberedelseklass för att utvecklas i det svenska språket på bästa möjliga sätt. Syftet är att lyfta fram två pedagogers sätt att arbeta med barn i en förberedelseklass. Samtidigt vill vi lyfta fram barnperspektivet. Frågeställningarna som studien lyfter är: Vilka metoder använder pedagogerna sig av för att barnen i en förberedelseklass ska utvecklas i det svenska språket och hur sker undervisningen? När vet pedagogerna att ett barn är redo för att sättas i en så kallad ordinarie klass? Vilka undervisningsmetoder anser barnen är lämpligast för deras inlärning av det svenska språket? För att besvara dessa frågeställningar har vi haft intervjuer med två olika pedagoger som arbetar i en förberedelseklass. För att lyfta fram barnperspektivet har vi valt att intervju fem utvalda elever från klassen. Studiens teoretiska grund har sin utgång i tidigare studie, föräldrars delaktighet samt studie kring lämpliga undervisningsmetoder. Syftet är att undersöka hur pedagogerna undervisar i den utvalda förberedelseklassen. Vi har genom vår studie kommit fram till att pedagogerna arbetar ur ett sociokulturellt perspektiv. en_US
dc.format.extent 53 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Språkinlärning sv_SE
dc.subject förberedelseklass sv_SE
dc.subject undervisningsmetod sv_SE
dc.subject modersmål sv_SE
dc.title Språkutvecklingen i en förberedelseklass En kvalitativ studie om språkutvecklingen i en förberedelseklass och dess olika undervisningsmetoder en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics