Idrott, genus, ledarskap - Lärares syn på kvinnligt och manligt ledarskap i ämnet idrott och hälsa

DSpace Repository

Idrott, genus, ledarskap - Lärares syn på kvinnligt och manligt ledarskap i ämnet idrott och hälsa

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Canales, Ernesto
dc.date.accessioned 2011-12-20T07:56:29Z
dc.date.available 2011-12-20T07:56:29Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 40 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12874
dc.description Syftet med min studie har varit att få en inblick i lärares syn på manligt och kvinnligt ledarskap i ämnet idrott och hälsa. Anser lärare att kvinnliga och manliga idrottslärare skiljer sig åt i sitt ledarskap? Vilka ledaregenskaper anser lärarna vara viktiga och skiljer sig åsikterna åt mellan manliga och kvinnliga lärare? Vad har lärarna för tankar om det egna ledarskapet – vilken ledarprofil anser de sig ha? För att svara på frågeställningarna har jag använt mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer har genomförts med sex stycken idrottslärare i mellanstadiet, varav tre kvinnliga och tre manliga. Resultaten visar att det finns två läger bland respondenterna. Några respondenter menar att skillnader i ledarskap inte är könsrelaterat, utan det är lärarens personlighet som spelar roll. Resterande lärare uttryckte att det är möjligt att det finns skillnader i ledarskapet mellan män och kvinnor, men de nämner att man även bör se till läraren som person. Resultaten visar också att idrottslärarna reflekterar mycket kring sitt ledarskap, men inte direkt utifrån ett genusperspektiv, utan mer utifrån ledaregenskaper i allmänhet som de anser gagnar eleverna. Egenskaper som anses viktiga i ledarskapet är bland andra tydlighet, lyhördhet, målinriktning, beslutsförmåga och initiativförmåga. Här framgår inga större skillnader könen emellan. en_US
dc.description.abstract The purpose of my study has been to get an insight on teachers view regarding female and male leadership in the subject physical education. Do teachers think that female and male teachers in physical education differ in their leadership? Which leader properties do teachers consider to be important and does female and male opinions differ? What thoughts does teachers have about their own leadership – which leadership profile do they consider they have? To answer the questions I have used a qualitative method with semi structured interview questions. These interviews have been made on six teachers in physical education, three women and three men. The results show that there are two camps among the respondents. Some of them mean that differences in leadership are not gender-based, but it is the teachers’ personality that matters. Remaining teachers uttered that it is possible that there are differences in the leadership between men and women, but they mention that you also should think of the teachers’ personality. The results also show that teachers in physical education reflects much about their own leadership, but not directly with a gender perspective, but more of leader properties in general that they think will benefit the pupils. Properties that they are considering as important in the leadership are among others, clarity, responsiveness, goal-settings, decision-making capacity and initiative ability. No big difference between the sexes is shown here. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject idrott en_US
dc.subject genus en_US
dc.subject ledarskap en_US
dc.subject idrott och hälsa en_US
dc.title Idrott, genus, ledarskap - Lärares syn på kvinnligt och manligt ledarskap i ämnet idrott och hälsa en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics