Tio år senare : preanalys inför den nationella utvärderingen 2003 rörande svenska i år 5

DSpace Repository

Tio år senare : preanalys inför den nationella utvärderingen 2003 rörande svenska i år 5

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Report
Title Tio år senare : preanalys inför den nationella utvärderingen 2003 rörande svenska i år 5
Author Holmberg, Lena
Date 2002
Swedish abstract
Baksidestext: Skolverket har beslutat att följa upp den nationella utvärdering av grundskolan som genomfördes 1992 (NU92) under våren 2003 (NUr03). De enkäter och prov som användes 1992 ska i så stor utsträckning som möjligt återanvändas för att jämförelser ska kunna göras. Därför har de institutioner som deltog i utvärderingen 1992 fått i uppdrag att göra en preanalys. De tio år gamla enkäterna och proven ska analyseras i relation till de mål och riktlinjer som nu styr den svenska grundskolan, d. v. s. Lpo 94. I denna skrift redovisas resultatet av preanalysen rörande svenskämnet i år 5.
Publisher Malmö : Malmö högskola, Lärarutbildningen, 2002
Host/Issue Rapporter om utbildning;2/2002
ISSN 1101-7643
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1288 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics