Egenföretagande bland invandrare och svenskfödda i Sverige - en flernivåanalys

DSpace Repository

Egenföretagande bland invandrare och svenskfödda i Sverige - en flernivåanalys

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other
Title Egenföretagande bland invandrare och svenskfödda i Sverige - en flernivåanalys
Author Ohlsson, Henrik ; Broomé, Per ; Bevelander, Pieter
Date 2011
Swedish abstract
Forskningen om etniskt företagande har ökat internationellt och efter hand också i Sverige. Motivet är både teoretiskt och praktiskt. Man vill förklara de skillnader som finns mellan olika etniska gruppers företagande t ex beträffande drivkrafter för företagandet. Man vill också visa möjligheterna till integration genom egenföretagande t ex genom att peka på hinder för företagandet som bör undanröjas. En viktig fråga, som också är en huvudfråga i denna artikel, är vilka faktorer som har betydelse för den individuella benägenheten att vara egenföretagare. Det är en fråga som ofta tar sin utgångspunkt i de skillnader som finns mellan olika etniska gruppers andel egenföretagare.
Link http://www2.ne.su.se/ed/pdf/39-8-hopbpb.pdf... (external link to publication)
Publisher Nationalekonomiska föreningen
Host/Issue Ekonomisk Debatt;8
Volume 39
ISSN 0345-2646
Language swe (iso)
Subject invandring
egenföretagande
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12897 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics