Lärarlegitimation - professionalisering med förhinder?

DSpace Repository

Lärarlegitimation - professionalisering med förhinder?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Lärarlegitimation - professionalisering med förhinder?
Author Lilja, Peter
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med artikeln är att problematisera en yrkeslegitimations eventuella effekter på lärares professionalisering. Artikeln tar avstamp i en diskussion om det professionella arbetets innebörd inom ramen för en transformerad statsapparat och argumenterar för att reformen framförallt bidrar till en diversifiering av läraryrket. Detta leder till att diskussionen om lärarnas professionella framtid inte längre kan föras med utgångspunkt i ett enhetligt lärarbegrepp utan behöver fokusera mer på relationen mellan olika lärarkategorier och hur dessa på olika sätt påverkas av en reform som i sig kan vara såväl professionaliserande som deprofessionaliserande.
Link http://www.kau.se/arbetsmarknad-arbetsliv/lasa-pub... (external link to publication)
Publisher Arbetslivsinstitutet
Host/Issue Arbetsmarknad & Arbetsliv;4
Volume 17
ISSN 1400-9692
Language swe (iso)
Subject Professionalisering
Läraryrket
Lärare
Lärarnas riksförbund
Lärarförbundet
Legitimation
Utbildningsreformer
Utbildningspolitik
Profession
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12901 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics