De estetiska uttrycksformerna i förskolan - vad kan KME- förskollärare tillföra?

DSpace Repository

De estetiska uttrycksformerna i förskolan - vad kan KME- förskollärare tillföra?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title De estetiska uttrycksformerna i förskolan - vad kan KME- förskollärare tillföra?
Author Månsson, Helena ; Lundbäck, Christine
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med vår studie var att undersöka KME-förskollärarens kompetenser i arbetet med de estetiska uttrycksformerna. Vi var intresserade av att undersöka om dessa kompetenser skiljde sig från förskollärare utan KME som huvudämne. Därför ställde vi oss frågorna om hur och varför KME-förskollärare, respektive förskollärare utan KME som huvudämne, arbetar med de estetiska uttrycksformerna. Vi har utfört kvalitativa intervjuer med sex förskollärare, tre med och tre utan KME som huvudämne. Det empiriska materialet har vi analyserat utifrån följande teoretiska begrepp: Återskapande, omskapande och nyskapande, estetiska uttrycksformer utifrån intryck och uttryck, multimodalitet, estetiska uttrycksformer som ett sätt att uttrycka sig på samt estetiska uttrycksformer för att stärka individen. Resultatet visade att kompetensen mellan de två grupperna i vissa avseenden skiljde sig marginellt. Vi fann några kompetenser som var utmärkande för KME-förskollärarna. Detta ledde fram till slutsatsen att KME-förskollärare har kompetenser inom det nyskapande och multimodala i arbetet med de estetiska uttrycksformerna. Vidare har vi dragit slutsatsen att KME-förskollärare kan bidra till att förskolan arbetar med de estetiska uttrycksformerna som ett kunskapsinnehåll i sig.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject estetiska uttrycksformer
förskolan
KME
Handle http://hdl.handle.net/2043/12905 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics