Uppföljning av statens stöd till idrotten 2010

DSpace Repository

Uppföljning av statens stöd till idrotten 2010

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Uppföljning av statens stöd till idrotten 2010
Author Norberg, Johan R
Date 2011
Swedish abstract
Centrum för idrottsforskning (CIF) har i uppdrag av regeringen att följa upp statens stöd till idrotten. Uppföljningen ska bestå av en fortlöpande bevakning av det statliga idrottsstödets betydelse utifrån ett antal indikatorer, tematiska fördjupningsstudier i teman som regeringen bestämmer samt bevakning av forskningsresultat med relevans för statens stöd till idrotten. För 2010 års uppföljning beslutade regeringen att den tematiska analysen skulle handla om ”i vilken utsträckning idrottens barn- och ungdomsverksamhet beaktar och främjar ett barnrättsperspektiv, så att bl.a. barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar liksom deras möjlighet att ta ansvar för sitt idrottande. I denna rapport sammanfattas 2010 års uppföljning. Rapporten inleds med en sammanfattning och övergripande slutsatser. I kapitel 1 ges en kortfattad presentation av statens stöd till idrotten. Kapitel 2 ägnas åt 2010 års fördjupningstema: svensk barn- och ungdomsidrott ur ett barnrättsperspektiv. I kapitel 3 presenteras CIF:s övergripande uppföljning av statens idrottsstöd utifrån ett indikatorsystem. Redogörelsen tar sin utgångspunkt i sammanlagt 22 indikatorer omfattande alltifrån uppgifter om idrottsrörelsens organisation (förenings- och medlemsbestånd, könsmässig fördelning osv.) till utbildningsinsatser, ekonomi och svenska elitidrottares framgångar på den internationella idrottsarenan. Slutligen, i kapitel 4, redovisas CIF:s verksamhet för 2010. Rapporten är skriven av Johan R Norberg, utredare vid CIF. Med denna rapport avslutar CIF sin uppföljning av statens idrottsstöd för 2010. Vi hoppas att rapporten ska ge ökad kunskap om idrottens roll i samhället och samtidigt fördjupa diskussionen om barnrättsperspektivets betydelse inom barn- och ungdomsidrotten.
Link http://www.gih.se/Documents/CIF/Uppdraget/2010/Upp... (external link to publication)
Publisher Centrum för idrottsforskning
ISBN 978-91-979562-2-2
Pages 115
Language swe (iso)
Subject Idrottspolitik
Idrott
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12907 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics