De yngre barnens läroplanshistoria - didaktik, dokumentation och bedömning i förskola

DSpace Repository

De yngre barnens läroplanshistoria - didaktik, dokumentation och bedömning i förskola

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title De yngre barnens läroplanshistoria - didaktik, dokumentation och bedömning i förskola
Author Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2011
Swedish abstract
Boken ger en introduktion i de yngre barnens läroplanshistoria från mitten av 1800- till det första decenniet på 2000-talet. Det är dokument som styr mål och innehåll för barn i förskola som står i centrum. Med den reviderade upplagan rör sig innehållet kring läroplansdidaktiska frågor över tid där dokumentation och bedömning i förskola fokuseras i nutid. I boken används ett vidgat läroplansbegrepp som ger möjlighet för analys och speglingar av innehållet i olika typer av peda-gogiskt riktgivande texter. Dokumentation och bedömning av barn i nutidens förskola sammanflätas med tolkning av styrdokument för verksamhet i historiska motsvarigheter till förskolan, som småbarnsskola, barnträdgård och daghem. Läroplansteoretisk och didaktisk kompetens betraktas som ett uttryck för lärarprofessionalism. Alla lärare och ledare behöver ha kunskaper i läroplansteori och insikter i hur den pedagogiska verksamheten styrs via regler, normer och ideologier. Lärare behöver också få kunskap och reflexivt förhålla sig till didaktiska frågor relaterade till dokumentation och bedömning. Kunskapen behövs i förhållande till det professionella läraruppdraget. Förändringar i utbildningssystemet medför ett vidgat professionellt läraransvar som innefattar lokal måltolkning, dokumentation, utvärdering och utveckling av verksamheten. En läroplanshistorisk studie, med inriktning på förskolan och de yngre barnen, kan bidra med empiriskt underlag, kunskap och summerande begrepp, vilka kan hjälpa oss att få syn på, kritiskt reflektera och kvalificera samtal omkring läroplansdidaktiskt arbete, dokumentation och bedömning. Boken vänder sig till studerande och verksamma pedagoger i förskola, förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Den är också intressant för forskare, skolledare, beslutsfattare och andra med intresse för de yngre barnens läroplanshistoria. Boken ger underlag för att bättre förstå, navigera och välja riktning i läroplansdidaktiskt arbete på olika nivåer och i kommunikationen mellan olika skolformer i dagens sammanhållna utbildningssystem.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-05554-1
Language swe (iso)
Subject bedömning
dokumentation
didaktik
förskola
läroplanshistoria
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12946 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics