Barn och idrott

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Barn och idrott
Author Fransson, Kristin ; Hedenborg, Susanna
Editor Persson, Sven ; Riddersporre, Bim
Date 2011
Swedish abstract
Det är bra att fundera över hur barns och ungdomars erfarenheter av idrott påverkar deras inställning till skolämnet. Det är rimligt att tro att få andra skolämnen påverkas så starkt av upplevelser vi gör på andra platser än i skolan. I följande kapitel ska vi med utgångspunkt i tre teoretiska perspektiv – utbildningsvetenskapligt perspektiv, genusperspektiv och barnperspektiv – diskutera barnidrotten, med särskilt fokus på skolämnet Idrott och hälsa och de barn som går i grundskolans tidigare år. Spontanidrotten liksom föreningsidrotten kommer att beröras, eftersom de på olika sätt kommer in i skolan och påverkar verksamheten där. Den aktuella tidsperioden är mitten av 1800-talet och fram till i dag – även om tyngdpunkten ligger på de senaste femtio åren.
Publisher Natur & Kultur
Host/Issue Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år
ISBN 978-91-27-13005-0
Language swe (iso)
Subject idrott
utbildningsvetenskap
idrottsvetenskap
genus
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12952 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics