Barn och idrott

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Fransson, Kristin
dc.contributor.author Hedenborg, Susanna
dc.contributor.editor Persson, Sven
dc.contributor.editor Riddersporre, Bim
dc.date.accessioned 2011-12-29T10:03:16Z
dc.date.available 2011-12-29T10:03:16Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.isbn 978-91-27-13005-0 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12952
dc.description Det är bra att fundera över hur barns och ungdomars erfarenheter av idrott påverkar deras inställning till skolämnet. Det är rimligt att tro att få andra skolämnen påverkas så starkt av upplevelser vi gör på andra platser än i skolan. I följande kapitel ska vi med utgångspunkt i tre teoretiska perspektiv – utbildningsvetenskapligt perspektiv, genusperspektiv och barnperspektiv – diskutera barnidrotten, med särskilt fokus på skolämnet Idrott och hälsa och de barn som går i grundskolans tidigare år. Spontanidrotten liksom föreningsidrotten kommer att beröras, eftersom de på olika sätt kommer in i skolan och påverkar verksamheten där. Den aktuella tidsperioden är mitten av 1800-talet och fram till i dag – även om tyngdpunkten ligger på de senaste femtio åren. en_US
dc.format.extent 19
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Natur & Kultur
dc.subject idrott en_US
dc.subject utbildningsvetenskap en_US
dc.subject idrottsvetenskap en_US
dc.subject genus en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Barn och idrott en_US
dc.type BookChapter en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Education and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. Sport Sciences (IDV) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.relation.ispartofpublication Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år en_US
dc.format.ePage 185
dc.format.sPage 167
 Find Full text Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics