Libers lag- och avtalstexter i skolans juridik

DSpace Repository

Libers lag- och avtalstexter i skolans juridik

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Libers lag- och avtalstexter i skolans juridik
Author Skoglund, Peter ; Staaf, Annika ; Zanderin, Lars ; La Torre Ek, Andreas
Editor Skoglund, Peter
Date 2011
Swedish abstract
Den här lagtextsamlingen omfattar ett mycket stort antal författningar - inte bara inom den specifika skoljuridiken utan också inom andra rättsområden som berör skolans och förskolans verksamhet. Den är avsedd att vara praktiskt taget heltäckande för det behov av tillgång till författningstext som finns hos dem som är yrkesverksamma inom skolområdet. Förutom såväl 1985 års skollag som den nya skollagen (2010:800) och där tillhörande författningar, omfattar denna lagtextsamling till exempel den nya offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, lagen om offentlig upphandling, socialtjänstlagen, skadeståndslagen och delar av föräldrabalken och brottsbalken.
Publisher Liber
ISBN 978-91-47-09595-7
Pages 404
Language swe (iso)
Subject lagtextsamling i juridik
law
schools
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE
Handle http://hdl.handle.net/2043/12953 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics