Elever i svårigheter. Delrapport 2: Elever berättar om sin skolvardag

DSpace Repository

Elever i svårigheter. Delrapport 2: Elever berättar om sin skolvardag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Elever i svårigheter. Delrapport 2: Elever berättar om sin skolvardag
Author Tvingstedt, Anna-Lena ; Jönsson, Annelis
Date 2002
Swedish abstract
Baksidestext: Vilka bilder ger eleverna av sin skolvardag? Vad väljer de att berätta om och hur gestaltar de sina skolerfarenheter? I denna studie har tio elever som skolan bedömt är i behov av specialundervisning fått komma till tals och berätta om sin skolvardag.Vissa teman återkommer i flera av berättelserna. Det är teman som berör relationer och sociala aspekter, teman som präglas av jäkt och stress och oro för att inte hinna med samt inslag i skolvardagen som kännetecknas av enformighet och rutin. Studien ingår som en del i projektet ”Barn och ungdomar med funktionshinder. Mötet mellan elevers och föräldrars berättelser och skolans perspektiv på specialpedagogisk verksamhet” finansierat av Skolverket.
Publisher Malmö : Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 2002
Host/Issue Rapporter om utbildning;12/2002
ISSN 1101-7643
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1296 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics