En blågul stad? Myter och sanningar om staden

DSpace Repository

En blågul stad? Myter och sanningar om staden

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title En blågul stad? Myter och sanningar om staden
Author Salonen, Tapio
Editor Salonen, Tapio
Date 2011
Swedish abstract
Denna bok handlar om en svensk stads utveckling under några omvälvande årtionden runt millennieskiftet. Staden är Landskrona, men den stadsutveckling som skildras är en strukturomvandling som sker i hela västvärlden idag. Forskningen visar att bostads­omflyttningen handlar om genomgripande samhällsförändringar. Bostadssegregationen är ett uttryck för dessa förändringar. Genom olika nedslag i människors vardagsliv ­undersöker denna bok mötet mellan privat och ­offentligt. Men ­istället för att uppehålla sig vid utpekade problemgrupper eller bostads­områden, analyseras Hela staden. I det vakuum som uppstod efter industriepokens ­dramatiska nedgång har vilsenhet och otrygghet brett ut sig. Staden hålls inte längre samman, vare sig som social eller ­funktionell e­nhet. Genom en fysisk upp­delning mellan rika och fattiga områden och genom föreställningar om olika ”vi” och ”dom”, sönderfaller staden i olika beståndsdelar. Här är begreppet desintegration centralt. Föreställningen om ett samhälle där alla har rätt till delaktighet och välfärd utmanas i ­modern stadsutveckling. Så även grunden för den svenska välfärdsmodellen.
Publisher Boréa Bokförlag
Host/Issue Hela staden. Social hållbarhet eller desintegration?
ISBN 978-91-89140-75-2
Pages 145-176
Language swe (iso)
Subject boendesegregation
uppdelad stad
ojämlika levnadsvillkor
stadsutveckling
SUSA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12961 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics