Den goda kulturen och det fria skapandet: Diskurser om "Kultur i skolan"

DSpace Repository

Den goda kulturen och det fria skapandet: Diskurser om "Kultur i skolan"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Den goda kulturen och det fria skapandet: Diskurser om "Kultur i skolan"
Author Thavenius, Jan
Date 2002
Swedish abstract
Ur inledningen: ”Regeringen uppdrar åt Malmö Högskola att utarbeta olika modeller för kompetensutveckling för lärare avseende kultur och lärande i skolan.” Så lyder huvudmeningen i det uppdrag som döpts till ”Kultur och skola”. Sex punkter preciserar närmare vad uppdraget innebär. Av dem framgår att förslagen ska ha sin grund i de erfarenheter som samlats i undervisnings- och utbildningsprojekt inom det fält som en tid kallats ”Kultur i skolan”. Det är ett problem förknippat med detta. Bara i begränsad utsträckning har dessa erfarenheter dokumenterats på ett tillfredsställande sätt. Vi har därför valt att komplettera det material som finns med en genomgång av tidigare undersökningar av fältet och med en egen intervjuundersökning. Intervjuerna gjordes under hösten 2001 av Carina Sjöholm. I sin analys av intervjumaterialet redogör hon närmare för undersökningens uppläggning och de frågor som ställdes. Kort kan man säga att de intervjuade fick berätta om sina erfarenheter av ”kultur i skolan”, reflektera över möjligheter och hinder och utveckla sin syn på kultur och lärande. Vad vi ville undersöka var hur lärare, skolledare, kulturpedagoger och myndighetsansvariga talar om kultur, estetiska verksamheter och lärande. Hur beskriver de fältet ”Kultur i skolan”? Vad har de för föreställningar och värderingar?
Publisher Malmö : Malmö högskola, Lärarutbildningen, 2002
Host/Issue Rapporter om utbildning;13/2002
ISSN 1101-7643
Pages 112
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1297 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics