Kunskapsstöd för socialt arbete i skolan - en exemplifierande överblick.

DSpace Repository

Kunskapsstöd för socialt arbete i skolan - en exemplifierande överblick.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Kunskapsstöd för socialt arbete i skolan - en exemplifierande överblick.
Author Cederberg, Margareta ; Ericsson, Ingegerd ; Hartsmar, Nanny ; Ohlsson, Lars B.
Editor Cederberg, Margareta
Date 2011
Swedish abstract
Denna rapport har utarbetats på uppdrag av Malmö stadskontor. Forskningsöversikten gör inte anspråk på att vara heltäckande. Uppdraget har varit att söka forskningsstöd för olika former av huvudmannaskap för socialarbetare med placering i skolan. Ytterligare fokus har varit att närmare undersöka forskningsstöd för Socialt nätverksarbete i skolan, Elevcoach i skolan och Familjeklass. I uppdraget ingick även att översiktligt söka forskningsstöd för vad som beskrivs som goda metoder, internationellt och nationellt, för socialt arbete i skolan. Studien har genomförts av fil dr Margareta Cederberg, fil dr Ingegerd Ericsson och fil dr Nanny Hartsmar, Malmö högskola och fil dr Lars B. Ohlsson, Lunds universitet. I rapporten svarar forskarna självständigt för innehåll och slutsatser. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning. I slutet av rapporten finns en avslutande kommentar där även evidensproblematiken lyfts fram. Rapporten vänder sig till tjänstemän, personal inom socialtjänst och skola, forskare, forskarstuderande, samt till studerande vid socionom- och lärarutbildningar. Det är vår förhoppning att rapporten kan stimulera till fortsatt forskning och diskussioner om socialt arbete i skolan och om samverkan skola och socialtjänst. Uppdraget har finansierats av Malmö stad och genomförts under hösten 2010.
Publisher Malmö: Stadskontoret i Malmö stad.
ISBN 978-91-86631-06-2
Pages 111
Language swe (iso)
Subject SUSA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12993 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics