"Lugn,sansad och inget skrik"

DSpace Repository

"Lugn,sansad och inget skrik"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Lugn,sansad och inget skrik"
Author Olsson, Anja ; Holst, Malin
Date 2011
Swedish abstract
Abstract Malin Holst och Anja Olsson (2011) ”Lugn, sansad och inget skrik”- En studie om lärares ledarskap i klassrummet. Lärarutbildningen: Malmö Högskola. Denna studie bygger på en mindre empirisk studie kring lärarens ledarskap i klassrummet. Syftet är att hitta och försöka förstå likheter och skillnader mellan lärares och elevers olika perspektiv och uppfattningar på lärarens ledaregenskaper och auktoritet. Genom att jämföra lärares och elevers syn på ledarskap i skolan, strävar uppsatsen efter att finna svar på hur ledarskapsdiskursen upprätthålls och verkar i en svensk grundskola idag. Studiens teoretiska bakgrund fokuserar på forskning och teorier om ledarskap, ledarstilar samt pedagogisk ledarskap. Utgångspunkten är Christer Stensmos teorier kring lärarens ledaregenskaper och arbete i klassrummet. Begrepp som auktoritet, demokrati och elevperspektiv är centrala i den litteratur som tas upp. Det empiriska materialet har samlats in genom gruppintervjuer på en grundskola och informanterna är två elevgrupper med fyra elever i varje, samt ett arbetslag med fyra lärare. Resultatet för studien visar att lärare och elever har en relativt överensstämmande syn på vilka ledaregenskaper som kännetecknar en bra lärare. Både lärare och elever söker en sansad, rolig, snäll men bestämd ledare i skolan. Nyckelord: Auktoritet, demokrati, elevperspektiv, ledarskap, ledarstilar
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Ledarskap
auktoritet
demokrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/13002 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics