Mentorsprojektet Näktergalen: möten mellan skolbarn och högskolestudenter.

DSpace Repository

Mentorsprojektet Näktergalen: möten mellan skolbarn och högskolestudenter.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Mentorsprojektet Näktergalen: möten mellan skolbarn och högskolestudenter.
Author Rubinstein Reich, Lena
Date 2001
Swedish abstract
En flicka, 11 år, sammanfattar sitt deltagande i mentorsprojektet Näktergalen: Det var alltid roligt, alltid lika roligt. Vi gjorde roliga saker hela tiden. Det har varit jätteroligt. En lärarstudent, som var mentor pilotprojektets tredje år, skriver: Slutligen vill jag bara säga ett stort TACK till hela mentorsprojektet för att jag fått möjlighet att deltaga. Att få lära känna mitt mentorsbarn och hennes familj har varit något av det allra roligaste i hela min utbildning. Jag har fått en ny liten kompis som trots sina unga 9 år gett mig så mycket erfarenhet och värdefulla minnen resten av livet! TACK! På uppdrag av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse reste en delegation från Lärarhögskolan i Malmö till Israel för att studera det israeliska mentorsprojektet PERACH. Mentorsprojektet PERACH startade 1972 med idén att låta universitetsstuderande vara mentorer för skolbarn som lever under sådana förhållanden, att de inte ges reella möjligheter att utvecklas socialt och kunskapsmässigt. Mentorns uppgift var att ge barnet en positiv förebild, ge barnet uppmärksamhet och stöd. I dag omfattar projektet ca 25000 studenter, som arbetar som mentorer. Nästan 20% av Israels universitets- och högskolestudenter deltar. Studieresan mynnade ut i en ansökan till Wallenbergsstiftelsen om att genomföra ett pilotprojekt vid Lärarhögskolan i Malmö med PERACH som modell. Ansökan beviljades och pilotprojektet löpte från januari 1997 till juni 2000. Syftet med pilotprojektet var att prova om det var möjligt att genomföra ett mentorssystem på en svensk högskola med liknande idé och organisa- tion som PERACH i Israel och med goda effekter för både deltagande barn och mentorer. Effekter ses utifrån tre aspekter: § Grad av tillfredsställelse. § Upplevd utveckling/förändring hos barnet och/eller mentorn som en följd av deltagande i projektet. § Antal som fullföljer projektet. För att ta reda på de deltagandes upplevelser och uppfattningar har en omfattande mängd data samlats in i form av intervjuer, enkäter, fria berättelser och annan skriftlig dokumentation. Barn och föräldrar har intervjuats, likaså lärare/fritidspedagoger som haft mentorsbarn i sina klasser/ barngrupper. Studenterna, dvs mentorerna har besvarat enkäter och blivit intervjuade vid olika tidpunkter, upp till två år efter mentorsperiodens slut.
Publisher Malmö : Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 2001
Host/Issue Rapporter om utbildning;4/2001
ISSN 1101-7643
Pages 134
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1301 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics