Invandrade arbetslösa akademiker blir lärare: Dokumentation och tolkning av första året av kompletteringsutbildning

DSpace Repository

Invandrade arbetslösa akademiker blir lärare: Dokumentation och tolkning av första året av kompletteringsutbildning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Invandrade arbetslösa akademiker blir lärare: Dokumentation och tolkning av första året av kompletteringsutbildning
Author de Jong, Marjanna
Date 2001
Swedish abstract
Baksidestext: Vad hände när invandrade akademiker av Arbetsförmedlingen erbjöds att delta i en kompletteringsutbildning för att sen kunna fortsätta med en svensk lärarutbildning? Samhällets uttalade målsättning är att invandrare skall integreras. Trots detta är många invandrare arbetslösa och det finns många hinder för deras inträde i arbetsmarknaden. Ett speciellt önskemål är att rekrytera fler invandrare till läraryrket så att lärarna kan spegla befolkningens sammansättning. Denna rapport beskriver projektet Kompletteringsutbildning för Invandrade Akademiker (KIA), som startade 1999 med utgångspunkt i ovannämnda målsättningar. Utifrån gruppdiskussioner med kursdeltagare och intervjuer med lärare, beskrivs och tolkas olika händelser och upplevelser samt de problem som uppstod och fick lösas under det första året.
Publisher Malmö : Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 2001
Host/Issue Rapporter om utbildning;5/2001
ISSN 1101-7643
Pages 49
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1302 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics