Mentorskap för barn och unga

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Book
Title Mentorskap för barn och unga
Author Grander, Martin ; Sild Lönroth, Carina
Date 2011
Swedish abstract
Under de senaste åren har mentorskap i olika former ökat i popularitet, såväl i offentlig sektor som i näringsliv. I denna bok ger författarna en bild av mentorskap för barn och unga. Boken belyser mentorskap utifrån duon – mentorskapet är en ömsesidig relation mellan två parter där bådas lärande och utveckling beaktas. Vad lär sig någon som är mentor till ett barn? Vad får mentorskapet för betydelse för ett barn som har en mentor? Boken diskuterar också mentorskap för barn och unga ur ett bredare perspektiv. Vilken samhällelig nytta kan mentorskap som modell innebära? Kan mentorskap bygga relationer för hållbar samhällsutveckling? Boken riktar sig till den som är intresserad av mentorskap för barn och unga och kan vara till nytta för den som vill starta mentorsverksamhet, men också den som är intresserad av mentorskapet som utvecklingsmetod.
Publisher Malmö högskola, Lärande och Samhälle
ISBN 978-91-7104-420-4
Language swe (iso)
Subject Mentor
Mentorskap
Integration
Utanförskap
Utveckling
Relationer
Interkulturell
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13048 Permalink to this page
Purchase printed copy
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics