MAU Logo
MAU Logo

Utskrift från Malmö universitet - mau.se

Fallet "Such a MeSH" : Problembaserat lärande för informationskompetens

DSpace Repository

Fallet "Such a MeSH" : Problembaserat lärande för informationskompetens

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Fallet "Such a MeSH" : Problembaserat lärande för informationskompetens
Author Dorthé, Lotti ; du Toit, Madeleine ; Papia, Evaggelia
Date 2011
English abstract
How can we achieve the objectives related to information literacy in our teaching? This question was asked by a teacher and a librarian at Malmö University’s Faculty of Odontology. It led to a collaboration where the librarian’s teaching was fully integrated in the case studies used in the dental technician programme. This article describes the structure and implementation of a model where information literacy and problem-based learning are combined (called the IK&PBL-model). The librarian’s problem-based learning approach is characteristic of the dental education in Malmö. Examination results and course evaluations show that the IK&PBL-model seems to help to develop the students’ ability to seek information and critically examine, and produce reflections on the concept of science. As a result, the librarian’s understanding of students’ education and knowledge of odontology increased, and she achieved a greater understanding of the students’ learning process. The teacher gained an insight into students’ problems relating to information seeking and critical evaluation of sources.
Swedish abstract
Hur når vi målen som rör informationskompetens i vår undervisning? Frågan ställdes av en lärare och en bibliotekarie vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola. Den ledde till ett samarbete där bibliotekariens undervisning integrerades helt i fallstudierna på tandteknikerutbildningen. Artikeln beskriver upplägg och genomförande av en modell där informationskompetens och problembaserat lärande kombineras (här kallat IK&PBL-modellen). Bibliotekariens pedagogiska förhållningssätt, i form av problembaserat lärande, är karaktäristisk för den övriga utbildningen på tandvårdshögskolan. Tentamensresultat och kursutvärderingar visar att IK&PBL-modellen bidrar till att utveckla studenternas förmåga att söka information och granska källkritiskt samt ger upphov till diskussioner omkring begreppet vetenskaplighet. Bibliotekarien får en inblick i studenternas utbildning, ökad ämneskunskap och förståelse för inlärningsprocessen medan läraren får insyn i studenternas problem med informationssökning och källkritik.
Link http://www.danskbiblioteksforskning.dk/2011/nr2/Do... (external link to publication)
Publisher Det Informationsvidenskabelige Akademi
Host/Issue Dansk biblioteksforskning: tidsskrift for informations og kulturformidling;2/3
Volume 7
ISSN 1604-7869
Pages 45-53
Language swe (iso)
Subject informationskompetens
problembaserat lärande
tandteknikerutbildning
pedagogik
tandvårdsutbildning
informationssökning
bibliotek
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13061 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics