Fallet "Such a MeSH" : Problembaserat lärande för informationskompetens

DSpace Repository

Fallet "Such a MeSH" : Problembaserat lärande för informationskompetens

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Dorthé, Lotti
dc.contributor.author du Toit, Madeleine
dc.contributor.author Papia, Evaggelia
dc.date.accessioned 2012-01-09T14:08:16Z
dc.date.available 2012-01-09T14:08:16Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 45-53 en_US
dc.identifier.issn 1604-7869 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13061
dc.description Hur når vi målen som rör informationskompetens i vår undervisning? Frågan ställdes av en lärare och en bibliotekarie vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola. Den ledde till ett samarbete där bibliotekariens undervisning integrerades helt i fallstudierna på tandteknikerutbildningen. Artikeln beskriver upplägg och genomförande av en modell där informationskompetens och problembaserat lärande kombineras (här kallat IK&PBL-modellen). Bibliotekariens pedagogiska förhållningssätt, i form av problembaserat lärande, är karaktäristisk för den övriga utbildningen på tandvårdshögskolan. Tentamensresultat och kursutvärderingar visar att IK&PBL-modellen bidrar till att utveckla studenternas förmåga att söka information och granska källkritiskt samt ger upphov till diskussioner omkring begreppet vetenskaplighet. Bibliotekarien får en inblick i studenternas utbildning, ökad ämneskunskap och förståelse för inlärningsprocessen medan läraren får insyn i studenternas problem med informationssökning och källkritik. en_US
dc.description.abstract How can we achieve the objectives related to information literacy in our teaching? This question was asked by a teacher and a librarian at Malmö University’s Faculty of Odontology. It led to a collaboration where the librarian’s teaching was fully integrated in the case studies used in the dental technician programme. This article describes the structure and implementation of a model where information literacy and problem-based learning are combined (called the IK&PBL-model). The librarian’s problem-based learning approach is characteristic of the dental education in Malmö. Examination results and course evaluations show that the IK&PBL-model seems to help to develop the students’ ability to seek information and critically examine, and produce reflections on the concept of science. As a result, the librarian’s understanding of students’ education and knowledge of odontology increased, and she achieved a greater understanding of the students’ learning process. The teacher gained an insight into students’ problems relating to information seeking and critical evaluation of sources. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Det Informationsvidenskabelige Akademi en_US
dc.subject informationskompetens en_US
dc.subject problembaserat lärande en_US
dc.subject tandteknikerutbildning en_US
dc.subject pedagogik en_US
dc.subject tandvårdsutbildning en_US
dc.subject informationssökning en_US
dc.subject bibliotek en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Fallet "Such a MeSH" : Problembaserat lärande för informationskompetens en_US
dc.type Article, peer reviewed scientific en_US
dc.contributor.department Malmö University. Library and IT services en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.identifier.url http://www.danskbiblioteksforskning.dk/2011/nr2/Dorthe.pdf en_US
dc.relation.ispartofpublication Dansk biblioteksforskning: tidsskrift for informations og kulturformidling;2/3
dc.relation.ispartofpublicationvolume 7 en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics