Gymnasiereformen och nya medier – möjligheter och utmaningar för matematikämnet

DSpace Repository

Gymnasiereformen och nya medier – möjligheter och utmaningar för matematikämnet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other
Title Gymnasiereformen och nya medier – möjligheter och utmaningar för matematikämnet
Author Lingefjärd, Thomas ; Svingby, Gunilla ; Riesbeck, Eva ; Jönsson, Per
Date 2011
Swedish abstract
Matematikundervisningen i den svenska skolan står inför mycket stora förändringar. Regeringen har nyligen beslutat om nya ämnesplaner för både grundskolan och gymnasieskolan, vilka ska tillämpas på utbildningar som påbörjas efter den 1 juli 2011. Med ett nytt centralt ämnesinnehåll kommer också nya kunskapskrav och ett nytt betygssystem. Utöver detta står skolan inför en i praktiken mycket större och mera genomgripande förändring, nämligen att motsvara de krav som samhällets fortskridande digitalisering ställer samt att leva upp till förväntningarna från ungdomar med stor medievana.
Link http://www.diu.se/nr5-11/nr5-11.asp?artikel=lopsed... (external link to publication)
Publisher Föreningen Datorn i utbildningen
Host/Issue Datorn i Utbildningen;
Volume 5
ISSN 1100-3650
Language swe (iso)
Subject Sciences
Research Subject Categories::MATHEMATICS
Handle http://hdl.handle.net/2043/13065 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics