KRIS för unga "på glid"

DSpace Repository

KRIS för unga "på glid"

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title KRIS för unga "på glid"
Author Lalander, Philip
Editor Salonen, Tapio
Date 2011
Swedish abstract
Kapitlet erbjuder en ingående analys av ungas väg från kriminalitet, droger och att befinna sig i marginalen i förhållande till det etablerade samhället. I samtal med personer som ingår i stödgruppsverksamheten Unga KRIS, ges gripande berättelser som visar på ett starkt engagemang för att integrera sig i samhället och upprätta värdighet och erkännande. Budskapet om att det rör sig om långsamma och spröda processer fordrar eftertanke och förståelse från det omgivande samhället, inte minst den lokala välfärdsstatens bemötanden och stöd.
Publisher Boréa bokförlag, Umeå
Host/Issue Hela staden: Social hållbarhet eller desintegration?
ISBN 978-91-89140-75-2
Pages 15
Page 318-332
Language swe (iso)
Subject ungdom
kriminalitet
självhjälpsgrupper
SUSA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13068 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics