Hjältar i en annan värld - om ett äventyrligt pedagogiskt arbetssätt

DSpace Repository

Hjältar i en annan värld - om ett äventyrligt pedagogiskt arbetssätt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Hjältar i en annan värld - om ett äventyrligt pedagogiskt arbetssätt
Author Almqvist, Kristian ; Ideland, Malin ; Johansson, Åsa ; Malmberg, Claes ; Petri, Lisa
Date 2011
Swedish abstract
Denna rapport från en forskningscirkel med deltagare från kulturhuset Drömmarnas Hus och Malmö högskola handlar om en sammansmältning av kulturpedagogik, äventyrspedagogik och undervisning för hållbar utveckling. Den beskriver arbetet med hur elever fick uppleva äventyret "Naturkrafternas dal", vilket syftade till att eleverna skulle uppleva känsla av sammanhang, handlingskraft, glädje, självstärkande grupprocesser och positiva upplevelser av och i skogen.
Link http://www.malmo.se/download/18.29c3b78a132728ecb5... (external link to publication)
Publisher FoU Malmö Utbildning
ISBN 978-91-979242-2-1
Pages 38
Language swe (iso)
Subject lärande för hållbar utveckling
kulturpedagogik
Äventyrspedagogik
utepedagogik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13080 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics