Elevers föreställningar om evolution och deras tilltro till naturvetenskap

DSpace Repository

Elevers föreställningar om evolution och deras tilltro till naturvetenskap

Details

Files for download
Icon
Elevers föreställ ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Elevers föreställningar om evolution och deras tilltro till naturvetenskap
Author Hall, Hannes
Date 2011
Swedish abstract
Arbetet syftar till att öka kunskapen om elevers vardagsföreställningar om evolutionen och kunskaper om naturvetenskapens uppbyggnad. Elever kommer till skolan med sin egen uppsättning av erfarenheter med vilka de sedan tolkar världen som, i vissa fall, kan leda till vardagsföreställningar. Eftersom evolutionsavsnittet kan vara ett känsligt ämne ville jag även undersöka elevernas inblick i hur kunskapen om naturvetenskap genereras då detta är en viktig del för att kunna förhålla sig till olika fakta som presenteras, till exempel evolutionsteorin. För att få reda på ovanstående frågor använde jag mig av en enkät med efterföljande intervjuer av utvalda elever. Både enkäterna och intervjuerna visade på att det finns vardagsföreställningar om evolutionsprocessen hos eleverna och att de flesta eleverna inte har någon större kunskap om hur naturvetenskapen är uppbyggd. Något som verkar vara genomgående i undersökningen är dock att eleverna hade hög tilltro till naturvetenskapen, men ändå ansåg att man ska förhålla sig kritisk till den.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Elever
Evolution
grundskola
Nature of science
naturvetenskap
vardagsföreställningar
enkät
intervju
Handle http://hdl.handle.net/2043/13106 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics