Elevers föreställningar om evolution och deras tilltro till naturvetenskap

DSpace Repository

Elevers föreställningar om evolution och deras tilltro till naturvetenskap

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hall, Hannes
dc.date.accessioned 2012-01-12T10:18:08Z
dc.date.available 2012-01-12T10:18:08Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 43 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13106
dc.description Arbetet syftar till att öka kunskapen om elevers vardagsföreställningar om evolutionen och kunskaper om naturvetenskapens uppbyggnad. Elever kommer till skolan med sin egen uppsättning av erfarenheter med vilka de sedan tolkar världen som, i vissa fall, kan leda till vardagsföreställningar. Eftersom evolutionsavsnittet kan vara ett känsligt ämne ville jag även undersöka elevernas inblick i hur kunskapen om naturvetenskap genereras då detta är en viktig del för att kunna förhålla sig till olika fakta som presenteras, till exempel evolutionsteorin. För att få reda på ovanstående frågor använde jag mig av en enkät med efterföljande intervjuer av utvalda elever. Både enkäterna och intervjuerna visade på att det finns vardagsföreställningar om evolutionsprocessen hos eleverna och att de flesta eleverna inte har någon större kunskap om hur naturvetenskapen är uppbyggd. Något som verkar vara genomgående i undersökningen är dock att eleverna hade hög tilltro till naturvetenskapen, men ändå ansåg att man ska förhålla sig kritisk till den. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Elever en_US
dc.subject Evolution en_US
dc.subject grundskola en_US
dc.subject Nature of science en_US
dc.subject naturvetenskap en_US
dc.subject vardagsföreställningar en_US
dc.subject enkät en_US
dc.subject intervju en_US
dc.title Elevers föreställningar om evolution och deras tilltro till naturvetenskap en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Elevers föreställ ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics