Den svenska skolan i det mångkulturella samhället: Konsekvenser för lärarutbildningen

DSpace Repository

Den svenska skolan i det mångkulturella samhället: Konsekvenser för lärarutbildningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Den svenska skolan i det mångkulturella samhället: Konsekvenser för lärarutbildningen
Author Rubinstein Reich, Lena ; Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2000
Swedish abstract
Baksidestext: Vad händer med skolan i ett allt mer mångkulturellt samhälle? Skolan har varit ett mycket nationellt projekt, konstruerad för medborgarfostran, sammanhållande och ett kollektivt gemensamt kunnande. Detta projekt, ”skolan” utsätts i mångfaldens samhälle för utmaningar och gränsprövningar. ocioekonomiska faktorer samt varierade regionala och lokala villkor, bland annat en ökad segregation, har fått en betydande roll för skolans syfte, innehåll och arbetssätt. Den generelle ”läraren”, ”skolan” finns inte längre. Denna rapport bygger på en intervjustudie med skolledare i mångetniska skolor i Malmöregionen och diskuterar frågor som: Hur beskrivs skolans funktion och uppgift där? Hur beskrivs lärarens arbete? Vilka kompetenser efterfrågas? Förändras läraruppgiften och i så fall hur? Hur kan en alltmer heterogen elevgrupp använda skolan som lärandemiljö? Hur ser den kulturella lärandegrammatiken ut? Och slutligen den fråga kring vilken denna rapport cirklar - hur förbereder lärarutbildningen för denna nya skola? Vilka konsekvenser har de här studerade skolvillkoren för lärarutbildningen?
Publisher Malmö : Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 2000
Host/Issue Rapporter om utbildning;6/2000
ISSN 1101-7643
Pages 110
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1311 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics