Flickorna och fysiken

DSpace Repository

Flickorna och fysiken

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Report
Title Flickorna och fysiken
Author Ekborg, Margareta ; Tallberg Broman, Ingegerd ; Lundahl, Maja
Date 1999
Swedish abstract
"Flickor och fysik" tar upp fysik i skolan ur ett könsperspektiv. 550 högstadieelever har besvarat frågor om arbetssätt, innehåll och lärarens betydelse i de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi, teknik och biologi. En uppseendeväckande slutsats är flickors låga självvärdering i framförallt fysikämnet - trots att flickor i biologi, kemi och fysik har högre betyg än pojkarna. Det ser också mycket olika ut när flickor och pojkar rangordnar vad de vill ta upp i ämnena och detta borde diskuteras när man gör upp kursplaner konstaterar författarna.
Publisher Malmö : Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 1999
Host/Issue Rapporter om utbildning;1/1999
ISSN 1101-7643
Pages 78
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1313 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics