Fri lek i förskolan - villkor och förutsättningar

DSpace Repository

Fri lek i förskolan - villkor och förutsättningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fri lek i förskolan - villkor och förutsättningar
Author Hassoun, Janeta ; Ivanova, Sandra
Date 2011
Swedish abstract
Sammanfattning Arbetets titel Fri lek i förskolan – villkor och förutsättningar Arbetets art Examensarbetet inom samhällsorienterade ämnen och barns lärande. Sidantal 56 Författare Janeta Hassoun och Sandra Ivanova Handledare Lena Rubinstein Reich Examinator Anna-Karin Svensson Tidpunkt 2011-11-02 Syfte Syftet med studien är att undersöka vad fri lek innebär samt villkor och förutsättningar för den fria leken. Frågeställning Huvudfråga; På vems villkor och förutsättningar är leken fri? Delfrågor; Vad innebär fri lek? Vilka uppfattningar har pedagogerna på tre olika förskolor om fri lek? Vilka uppfattningar har pedagogerna om hinder för den fria leken? Metod Vi har genomfört sju kvalitativa och kvantitativa observationer på tre förskolor. Vi har under observationerna användt oss av både strukturerade och ostrukturerade observationsscheman. Vi har även genomfört sju kvalitativa intervjuer med de pedagoger som varit med under observationstillfällena. Under intervjuerna har en av oss intervjuat medan den andra antecknat och spelat in samtalen med mobiltelefon. Resultat och slutsats En tabellsammanställning av våra strukturerade observationer utfördes. Vi kategoriserade de ostrukturerade observationerna och de kvalitativa intervjuerna. Pedagogerna ser fri lek vara då barnen bestämmer. De anser även att de vuxnas delaktighet i barnens lek är betydande. En av pedagogerna anser att det är bra att styra den fria leken lite. En annan pedagog tycker att den fria leken har med barnens fantasi att göra. För den fria leken ser fyra av pedagogerna inga hinder. Två uppfattar tiden vara ett hinder. Medan en annan ser verksamheten som ett hinder. Barnens villkor och förutsättningar i den fria leken tydliggjordes under observationerna bland annat genom vem som bestämmer lekreglerna och vem som följer de. Nyckelord Fri lek, Förskola, Förutsättningar, Hinder, Pedagoger, Villkor.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 56
Language swe (iso)
Subject fri lek
Handle http://hdl.handle.net/2043/13134 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics