Utställningens konventioner

Details

Files for download
Icon
an analysis of the ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utställningens konventioner
Author Bergvall, Mimmie
Date 2012
English abstract
The main purpose with the project is to put light on exhibitions and their inner structures. For this project I have specifically chosen to look at the exhibitions at Astrid Lindgrens Näs. The method for the project is to mix empiricism with theory which resulted in me visiting Astrid Lindgrens Näs and working with theory which describes the relationship between visitors and the museum, the author and the authorship. The radio piece’s purpose is to give an hint of how the museum works, in a practical way. The project shows that the conventions in the museum is present and what maintains the conventions is the fear of the visitors misunderstanding. I also discovered that the role of the author, who among others Foucault describes, is necessary for Astrid Lindgrens Näs.
Swedish abstract
Det huvudsakliga syftet med projektet är att belysa utställningen och de strukturer som densamma innefattar. Specifikt för detta projekt är att jag har valt att titta på utställningarna på kulturcentret Astrid Lindgrens Näs. Metoden för projektet innebär att blanda empiri med teori vilket resulterat i att jag dels besökt Astrid Lindgrens Näs samt arbetat med teori som beskriver förhållandet mellan besökare och museum, författare och författarskap. Radioverkets syfte är ett ge en viss insikt i hur arbetet på museet genomförs, på ett praktiskt plan. Projektet visar att konventionerna i museet är närvarande och vad som bibehåller dem är rädslan för att besökarna skall missförstå. Jag upptäckte även att den författarroll som bland andra Michel Foucault beskriver är nödvändig för Astrid Lindgrens Näs.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject exhibiton
astrid lindgrens näs
canon
artistry
authorship
class
cultural capital
spatiality
content
truth
taste
Handle http://hdl.handle.net/2043/13142 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics