Vems röster hörs mest? – En kvalitativ studie om pedagogers införlivande av elevinflytande Whose voices are the most important? – A Qualitative Study of Pedagogues Incorporation of Student Participation

DSpace Repository

Vems röster hörs mest? – En kvalitativ studie om pedagogers införlivande av elevinflytande Whose voices are the most important? – A Qualitative Study of Pedagogues Incorporation of Student Participation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vems röster hörs mest? – En kvalitativ studie om pedagogers införlivande av elevinflytande Whose voices are the most important? – A Qualitative Study of Pedagogues Incorporation of Student Participation
Author Ek, Anja ; Nyman, Linda
Date 2011
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att belysa hur de intervjuade pedagogerna arbetar med elevinflytande i deras olika verksamheter. Intresset ligger i att undersöka pedagogernas olika synsätt samt de eventuella pedagogiska redskap som de har att tillgå, det vill säga hur de gör när de införlivar elevinflytande. För att kunna ta reda på hur pedagogerna arbetar med detta genomfördes sex kvalitativa intervjuer med pedagoger från förskolan, förskoleklassen, grundskolan, fritids och specialpedagogisk verksamhet. Det är viktigt att lyfta fram dessa etablerade pedagogers synpunkter och kunskaper, då de besitter olika erfarenheter. Delar av resultaten visar att det deliberativa samtalet (det samtalsdemokratiska samtalet), är ett av de pedagogiska redskap som pedagogerna använder sig av för att kunna införliva elevinflytande i förskolan och skolan.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Deliberativa samtal
Elevinflytande
Kommunikation
Pedagogiska redskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/13151 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics