Blickar tillbaka för att kunna blicka framåt - En studie om energisystem i Malmö och Edo

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Blickar tillbaka för att kunna blicka framåt - En studie om energisystem i Malmö och Edo

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Blickar tillbaka för att kunna blicka framåt - En studie om energisystem i Malmö och Edo
Author Martinsson, Fredrik ; Sasaki, Ryuei
Date 2011
English abstract
This study examines energy systems in pre-industrial Malmö (1700-1845) and Edo (pre-industrial Tokyo 1603-1867). The objective is to examine pre-industrial facts that made two cities possible to sustain themselves for a long time without consuming a lot of energy and resources, understand the factors that changed it and analyze what today's city planner can learn from these examples. This study takes the form of a qualitative study. It therefore disregards the quantification of energy data. System Pespective is an important aspect of this study. Literature reviews and analysis has been our main method of data collection. Findings of this study indicates that attitude and mentality of inhabitants is an important aspect for a sustainable energy system. The reason why Edo and Malmö could maintain themselves with local energy and resource was due to the geo-political conditions of the cities that prohibited them from interacting with the world. Industrialization and capitalism was a main factor that altered local energy supply of the two cities. To continuously improve technological part of energy system to more local and renewable one is also an essential aspect however for sustainable city planning, inhabitants' attitude and knowledge is also a important part. Under current global economic system, a holistic perspective is also useful for cooperation between actors in a city and other cities in the world.
Swedish abstract
Studien undersöker energisystem i förindustriella Malmö (1700-1845) samt Edo (förindustriella Tokyo 1603-1867). Syftet är att undersöka faktorer som gjorde att två förindustriella städer under en längre tid fungerade utan att stora mängder resurser och energi tillfördes utifrån, förstå vad som förändrade detta samt analysera vad dagens stadsplanerare kan lära av dessa exempel. Undersökningen har gjorts i form av en kvalitativ studie. Studien bortser således ifrån kvantifiering av energidata. Systemperspektiv är en viktig aspekt av studien. Textgenomgång och analys har varit vår huvudmetod för datainsamling. Studien har kommit fram till att för ett hållbar energisystem är sociala aspekter som invånarnas attityd/mentalitet är en viktig aspekt. Anledningen till att Edo och Malmö kunde upprätthålla sig långt lokalt var att geo-polititiska förutsättning förhindrade de att handla med omvärlden. Industrialiseringen och kapitalismen var huvudfaktor som förändrade lokal energiförsörjning av båda städerna. Att ständigt utveckla tekniska delen av energisystem till en mer lokala och förnybara är en viktig aspekt men för hållbar stadsplanering är det också viktigt att ta hänsyn till sociala aspekter som invånarnas attityd och kunskaper. I rådande globala ekonomiska systemet är helhetsperspektiv också viktigt för samverkan mellan aktörerna i en stad samt mellan andra städer i världen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Energi
Malmö
Edo
System
Hållbarhet
Energy
Sustainability
Handle http://hdl.handle.net/2043/13168 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics