Vuxenvägledning i det livslånga lärandet - En studie om vuxnas upplevelser av vuxenvägledning

DSpace Repository

Vuxenvägledning i det livslånga lärandet - En studie om vuxnas upplevelser av vuxenvägledning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vuxenvägledning i det livslånga lärandet - En studie om vuxnas upplevelser av vuxenvägledning
Author Kaewsit Engkvist, Maria ; Olnert, Helene
Date 2012
Swedish abstract
Att personer kan få studie- och yrkesvägledning i skolan vet de flesta, men var vänder sig vuxna som redan har ett arbete? Syftet var att undersöka vad personer, som varit anställda på samma arbetsplats i minst 15 år, som har eller haft en önskan om förändring, känner till om vuxenvägledning. Att intervjupersonerna skulle haft denna långa anställningstid på samma arbetsplats var för att vi ville undersöka om de var arbetsplats- eller yrkesinlåsta eller ”stannare” på arbetsmarknaden men också för att säkerställa att de haft tankar på att förändra sin arbetssituation men inte genomfört någon förändring. Utifrån våra frågeställningar och genom kvalitativa intervjuer tar vi del av varför de stannade kvar, vilka upplevelser de hade av vuxenvägledning, vad de skulle behöva stöd i, var och på vilket sätt de tycker att vuxenvägledning ska bedrivas. Resultatet redovisas utifrån tre teman som bygger på vårt syfte och våra frågeställningar. Resultatet analyseras genom en innehållsanalys som bygger på empiri, humanistisk teori, karriärteorier och tidigare forskning. Analysen visar att de flesta intervjupersonerna har behov som kan relateras till studie- och yrkesvägledning. Det kan vara vägledning i att se på styrkor och svagheter, få information, råd och praktisk hjälp. Intervjupersonerna har dåliga kunskaper om var de kan vända sig för att få vägledning och menar också att det behövs bättre marknadsföring av verksamheten, vilket är huvudresultatet i vårt arbete. Anledningar till att de stannat i 15 år eller längre är bland annat på grund av trygghet, familj, avsaknad av mod och vägledning, men också att de trivs och utvecklas på sin arbetsplats.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Studie- och yrkesvägledning
det livslånga lärandet
livslång vägledning
vuxenvägledning
yrkes- och arbetsplatsinlåsning
rörlighet på arbetsmarknaden
Handle http://hdl.handle.net/2043/13173 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics