Hälsorelaterad livskvalitet efter en magsäcksoperation i viktminskningssyfte

DSpace Repository

Hälsorelaterad livskvalitet efter en magsäcksoperation i viktminskningssyfte

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hälsorelaterad livskvalitet efter en magsäcksoperation i viktminskningssyfte
Author Hansson, Iréne ; Kramer, Frida
Date 2012
English abstract
Background: Obesity and overweight is increasing among the world's population and is today a global health problem. There is no difference in the prevalence of obesity between the sexes in Sweden, but globally a difference is seen. Obesity can lead to co-morbidities which may have an adverse physical and psychological impact on an individuals’ health-related quality of life. An increasingly common method of treatment of obesity is weight loss surgery. Choosing obesity surgery as a treatment method is today more common for women than for men. Surgery as treatment is increasingly common for people with obesity. There are more women than men undergoing weight loss surgery. The purpose of this study is to find out how the health-related quality of life is perceived, at least six months after a weight loss surgery. The method chosen was based on Goodman's seven steps. Scientific articles were searched in two databases, PubMed and Cinahl. 36 articles were reviewed, and finally 10 articles were selected for the result, of which all were quantitative. The results showed that the health-related quality of life is affected by medical changes that occur after surgery. Furthermore, it appears that weight loss surgery provides increased physical mobility and self-esteem, which will increase health-related quality of life. Conclusions: Nurses support could play an important role for the patient in their change after weight loss surgery. It is important that the nurse has knowledge about the different aspects that affect these patients' health-related quality of life in order to meet the patient in exactly the situation he/she is in.
Swedish abstract
Bakgrund: Fetma och övervikt ökar hos världens befolkning och är idag ett globalt hälsoproblem. Det finns ingen skillnad för prevalensen av fetma mellan de båda könen i Sverige, men globalt sett ses en skillnad. Fetma kan leda till följdsjukdomar, vilka kan ha en negativ fysisk och psykisk påverkan på individens hälsorelaterade livskvalitet. En allt vanligare behandlingsmetod av fetma är viktminskningskirurgi. Att välja fetmakirurgi som behandlingsmetod är idag vanligare för kvinnor än för män. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur den hälsorelaterade livskvaliteten upplevs, minst sex månader efter en viktminskningsoperation. Metoden som valdes utgick från Goodmans sju steg. Vetenskapliga artiklar söktes i två databaser; PubMed och Cinahl. 36 artiklar granskades och slutligen valdes 10 artiklar till resultatet, varav samtliga kvantitativa. Resultaten visade att den hälsorelaterade livskvaliteten påverkas av medicinska förändringarna som sker efter operationen. Vidare framkommer det att viktkirurgi ger ökad fysisk rörelseförmåga samt ökad självkänsla, vilket ger en ökad hälsorelaterad livskvalitet. Slutsats: Sjuksköterskans stöd kan komma att spela en viktig roll för patienten i deras förändring efter en viktminskningsoperation. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om de olika aspekter som inverkar på dessa patienters hälsorelaterade livskvalitet för att kunna möta patienten i just den situation hon/han befinner sig i.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Fetma
Gastric bypass
Hälsorelaterad livskvalitet
Viktminskning
Obesitaskirurgi
Handle http://hdl.handle.net/2043/13224 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics